Missie & strategie

Het is onze missie om te bouwen aan een plezierige en duurzame woon- en werkomgeving. De Habovo Groep beschikt over voldoende kennis en capaciteit om aan deze missie te werken. Ons beleid is gericht op continuïteit en duurzaamheid. We investeren in technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Onze ambitie is om tot de top van de Nederlandse afbouwbedrijven te behoren. Onze houding is dat we elke dag beter willen worden. Kwaliteit, vakmanschap en werken met plezier zijn bij ons de belangrijke onderwerpen. Vakkundige werknemers, die plezier hebben in hun werk, is de basis voor ons succes.

Onze strategie focust zich op vier pijlers:

 

Klantgericht bedrijf
We streven altijd naar een hoge klanttevredenheid. Dit doen we door ons te houden aan gemaakte afspraken, kennis te delen met onze opdrachtgevers en samen te werken binnen de groep. We hechten waarde aan een langdurige, transparante samenwerking met onze klanten. We hebben een no-nonsense cultuur.

 

Uitstekende werkgever
Ons personeel is de basis van ons succes. Het uitgangspunt is dat ons personeel plezier in en op het werk heeft. Investeren in duurzame inzetbaarheid is onderdeel van ons sociale beleid. We leiden medewerkers op, met speciale aandacht voor de jeugd.

 

Operational excellence
We willen een toonaangevende organisatie zijn. Dit bereiken we door voortdurend te blijven leren en ons constant te verbeteren. We standaardiseren processen. Zo worden de kosten lager en zijn onze prestaties voorspelbaar voor onze klanten en ons personeel.

 

Toekomstgericht ondernemen
We willen inspelen op veranderingen en zijn actief op zoek naar kansen. Belangrijke thema’s waarin we ons verder willen ontwikkelen zijn duurzaamheid, robotisering, digitalisering, product- en conceptontwikkeling, energietransitie en MVO.

Samen maken we het af