Voormalig BAT-terrein te Zevenaar

Pridox Steigers levert, monteert en demonteert Tube-lock steigers voor de bouw van 95 woningen, fase 1, in opdracht van Koopmans Bouw.